Privacyverklaring

PRIVACY VERKLARING Direct Petfood

Direct Petfood gevestigd en kantoorhoudende te Grootebroek (1613AM) aan  Gemaal 15, hierna te noemen “Direct Petfood” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Direct Petfood verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Direct Petfood u over de manier waarop Direct Petfood uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Direct Petfood worden aangeboden op www.direct-petfood.nl.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

 1. Persoonlijk
  Direct Petfood gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke winkelervaring te bieden. Direct Petfood past wat u op www.direct-petfood.nl ziet aan op uw interesses. Direct Petfood gebruikt daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere bestellingen, uw IP- adres en cookies. Over cookies kun u hier meer lezen.
 2. Doel
  Direct Petfood verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van www.direct-petfood.nl, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Direct Petfood gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Direct Petfood
 3. Bestelling
  Voor uw bestelling heeft Direct Petfood uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms ook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en uw op de hoogte houden over uw bestelling. Direct Petfood verstrekt deze gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en ons distributiecentrum.
 4. Uw account
  In uw account op www.direct-petfood.nl slaat Direct Petfood onder andere de volgende informatie op: uw naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, gegevens over uw eerdere bestellingen, reviews die u hebt geplaatst & opgegeven informatie en interesses.
 5. Klantbeoordeling
  Bij het schrijven van een klantbeoordeling, kunt u kiezen of uw persoonlijke gegevens zichtbaar zijn voor andere bezoekers en of Direct Petfood over uw klantbeoordeling contact met u op mag nemen. In voorkomend geval houdt Direct Petfood bij houden bij wie welke review schrijft en uw reviews staan ook in uw account.
 6. Persoonlijk winkelen
  Op basis van uw eerdere bezoeken aan www.direct-petfood.nl houdt Direct Petfood uw winkelgedrag en persoonlijke voorkeuren bij en kan Direct Petfood haar aanbod aan u daarop aanpassen. Direct Petfood gebruikt daarvoor cookies, uw IP-adres en informatie over eerdere aankopen. Lees op www.consumentenbond.nl meer over cookies en hoe u ze uit kunt zetten.
 7. Verbetering van diensten Direct Petfood.
  Direct Petfood kan uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 gebruiken om u te vragen mee te doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Als derden dat onderzoek voor Direct Petfood uitvoeren, geeft  Direct Petfood uw e-mailadres aan die derde om dat onderzoek uit te voeren.
 8. Zakelijke klanten
  Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt Direct Petfood deze gegevens net zoals die van andere klanten van Direct Petfood.
 9. Social media
  Op sommige plekken op www.direct-petfood.nl, kunt u met uw social media-account inloggen. Uw winkelgedrag kan dan zichtbaar worden op uw social media-account. Direct Petfood krijgt geen toegang tot uw social media-account.

Artikel 2 Doorgifte aan derden

 1. Direct Petfood geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
  a) De doorgifte geschiedt aan een door Direct Petfood voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke Direct Petfood een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
  b) Direct Petfood op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

 1. Direct Petfood maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Direct Petfood ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

 1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar .contact@direct-petfood.nl of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.

Artikel 5 Cookies

 1. Het is mogelijk dat Direct Petfood tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”- functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op www.direct-petfood.nl werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid Direct Petfood

 1. Direct Petfood heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Direct Petfood verwerkt ten behoeve van www.direct-petfood.nl. Direct Petfood accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn

 1. Direct Petfood bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 24 maanden na uw laatste bezoek aan www.direct-petfood.nl, tenzij Direct Petfood op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

 1. Direct Petfood behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.direct-petfood.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.direct-petfood.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.direct-petfood.nl in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 30-10-2020.